O nás

Záujmy hudobnej obce a jej podporu a rozvoj zabezpečoval pred rokom 1989 Zväz slovenských skladateľov. Bezprostredne po utlmení jeho činnosti prebehli rokovania na úrovni vtedajšieho ministra kultúry Ladislava Snopka . Nástupníckymi organizáciami zväzu skladateľov sa stali Slovenská hudobná únia, zložená z novovytvorených spolkov zástupcov vážnej hudby, a Slovenská hudobná asociácia. Jej členmi boli Slovenská jazzová spoločnosť - SJS, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu - SNEH, Integrácia populárnej a alternatívnej hudby - IPAH, Združenie dychových hudieb Slovenska - ZDHS, zástupcovia country music a práve Zväz autorov a inteprétov. ZAI vznikol 5.januára 1990, jeho prvé sídlo bolo v priestoroch bývalého ZSS na Sládkovičovej ul. Výkonný tajomník ZAI bol predsedom SHA až do vystriedania predsedom SJS na rotačnom princípe..

V deväťdesiatych rokoch ZAI nielen organizoval dovzdávanie výročných cien, ale aj podporovoval výjazdy slovenských skupín na popredné hudobné festivaly v Európe a USA / SXSW Music and Media – Austin / Texas, BAM – Barcelona, PopKomm- Kolín nad Rýnom a ďalšie. ZAI bol zástupcom veľtrhu a festivalu Europop – Freiburg pre strednú a východnú Európu. Na viacerých hudobných festivaloch a veľtrhoch sa ZAI predstavil s vlastným stánkom, často v spolupráci s agentúrou Rock Pop Jazz. Zástupcovia ZAI vystupovali na týchto podujatiach v panelových diskusiách.

V Slovenskom rozhlase sa vysielala relácia o domácej scéne Rádio Report s týždennou periodicitou. Vo Fun Rádiu sa každý pondelok od 22.00 naživo vysielala legendárna Rodná Hruda o novinkách domácej scény. ZAI vydával krátko aj bulletin Music Report s prílohou o predajnosti titulov na zákalde údajov IFPI, ktoré boli podkladom aj pre . hitparádu predajnosti Varúj Top 20, ktorá sa sa v STV vysielala s mesačnou periodicitou. Každú prvú sobotu v mesiaci sa priamo z Klubu Rock Pop Jazz naživo vysielali koncerty vtedy začínajúcich, dnes popredných skupín. Niekoľko rokov sa usporadúvali pravidelné podujatia s názvom Non Stop Rock Show, ktoré boli pripravené v spolupráci s regionálnymi pobočkami ZAI v BB a KE, a kde okrem koncertov prebiehali aj workshopy pre začínajúcich hudobníkov. Rovnaký názov niesli CD sampleri s výberom nastupujúcej generácie skupín. Prvý sampler z roku 1990, ktorý vyšiel ešte ako LP, má dnes vysokú zberateľskú hodnotu.

Tieto aktivity podporoval dlhodobo Hudobný fond, Fond umelca pri Slovgrame, IFPI a ďalšie subjekty vrátane fondu Pro Slovakia MK SR. Výročné ceny ZAI však okrem prehľadu toho najlepšieho za hodnotené obdobie poskytovali aj možnosť generovať prostriedky na činnosť ZAI počas roka vrátane prenájmu kancelárií a krytia bežných výdavkov. Po roku 2000, kedy sa ceny ZAI udeľovali naposledy, logicky postupne ZAI utlmil svoju činnosť. Po zrušení ankety Slávik a aj ankety Aurel boli v roku 2011 výročné ceny obnovené v komornej forme a udelené následne aj za rok 2013.