Výročné ceny ZAI pre rok 2018!


VÝROČNÉ CENY ZVÄZU AUTOROV A INTERPRÉTOV PRE ROK 2017 SÚ ROZDANÉ!

Výročné ceny Zväzu autorov a interpretov pre rok 2017!

Zverejnené kategórie!

  • Rozhlasová stanica roka
  • Hudobný redaktor/moderátor roka
  • Usporiadateľ roka
  • Festival roka
  • Klub roka
  • Album roka
  • Skupina roka
  • Spevák/Speváčka roka
  • Objav roka
  • Cena za celoživotnú/dlhodobú podporu slovenskej hudby v médiách