ZVÄZ AUTOROV A INTERPRETOV POPULÁRNEJ HUDBY

Vitajte!

Zväz autorov a interpretov populárnej hudby je nezávislou dobrovoľnou organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti slovenskej populárnej hudby ako samostatná právnícká osoba založená na princípe práva občanov slobodne sa združovať.

Jeho účelom je rozvoj tvorivých aktivít vo všetkých oblastiach populárnej hudby v celej jej šírke a rozmanitosti a prehĺbenie úsilia o riešenie špecifických problémov týkajúcich sa populárnej hudby na Slovensku.